FAQ - VEEL GESTELDE VRAGEN

 

 

Algemeen

Waarmee kan ik lijmresten verwijderen?

Meiboom Citrus Cleaner – 500ml Spuitbus of een ander oplosmiddel zoals bijv. thinner, aceton en wasbenzine. Wij raden aan voor gebruik een test te doen om te bepalen of het te gebruiken middel, het schoon te maken materiaal niet aantast.

 

Hoelang is de lijm houdbaar?

U kunt de lijm in een drukvat tot 1 jaar en in een spuitbus tot 6 maanden na levering bewaren.

 

Kan ik als particulier bestellen?

Helaas is dit niet mogelijk. Meiboom Aerosol Adhesives B.V. levert uitsluitend aan de professionele gebruiker.

 

Bij welke temperatuur kan ik het beste werken?

Het is belangrijk om de inhoud van een drukvat of spuitbus op minimaal 15º C te houden.
Voorkom een te koud drukvat of spuitbus door deze van de koude vloer af te houden.

Is de omgevingstemperatuur te laag?

Gebruik de Meiboom Band-Heater om het drukvat op de juiste temperatuur te houden.

 

De omgevingstemperatuur waarin gewerkt wordt heeft invloed op de verlijming.

Een te hoge of te lage omgevingstemperatuur heeft invloed op de droogtijd van de lijm en het uitharding proces van de lijm. Verwerk de lijmen nooit beneden de 7º C.

Raadpleeg voor meer info het technisch informatieblad van uw lijm type.

 

Kan de lijm bevriezen en heeft dit invloed op de kwaliteit?

Alle lijmen kunnen bevriezen en dit heeft invloed op de kwaliteit.

Bij twijfel, zorg dat het drukvat of spuitbus, de inhoud, op de juiste temperatuur is, schud en/of rol het drukvat of de spuitbus goed en laat minimaal 10 minuten tot rust komen. Doe hierna een test om te bepalen of de lijm goed spuit, werkt en plakt.

 

 

Drukvat

Hoeveel m2 kan ik met mijn 22 liter drukvat spuiten?
Het maximale spuit bereik is 240 m2 enkelzijdig, maar varieert per lijm type. Aangezien onze lijm in nagenoeg alle toepassingen dubbelzijdig dient te worden aangebracht kunt u maximaal 120 m2 plakken. Let op, dit zal in de praktijk afwijken i.v.m. de verschillende toepassingen, ondergronden en overspray. Raadpleeg voor meer info het technisch informatieblad van uw lijm type.

 

Mijn drukvat sputtert/hapert, wat te doen?

Meestal wordt dit veroorzaakt door een te koud drukvat. Zorg dat het drukvat en de inhoud minimaal 15º Celsius is. Het drukvat altijd van de koude ondergrond af houden, gebruik bijv. de blauwe MEIBOOM doos als extra isolatie om het drukvat op temperatuur te houden
Tip: het opwarmen van een drukvat kan versneld worden door deze in een laag warm water te   

       zetten. Gebruik de Meiboom Band-Heater om het drukvat op temperatuur te houden bij koude   
       omstandigheden, deze kunt u via onze website bestellen
.
Wanneer de inhoud weer op temperatuur is, schudt of rol het drukvat heen en weer voor gebruik. Hierdoor vormt de inhoud zich weer tot één mengsel en wordt de druk hersteld.

 

Mijn slang / pistool zit verstopt, wat te doen?

Er zijn meerdere mogelijke oorzaken: Controleer of de kraan van de tank is opengedraaid. Demonteer de nozzle/spuitmond en controleer of het drukvat zonder nozzle/spuitmond wel spuit. (indien dit het geval is, reinig de nozzle/spuitmond met thinner) Spuit het drukvat nog steeds niet dan zit mogelijk de slang verstopt en kunt u deze vervangen door een nieuwe slang. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Moet ik de slang na gebruik door/schoon spuiten?

Nee, u hoeft niets te doen en draai niet de kraan van de tank dicht!

 

Hoe maak ik de nozzle/spuitmond schoon?

Over het algemeen is dit niet nodig en volstaat het handmatig weghalen van lijmresten.

GEBRUIK GEEN HARDE VOORWERPEN ZOALS EEN STANLEY MES.
Mocht desondanks het drukvat systeem niet of niet goed spuiten, verwijder de nozzle/spuitmond door voorop het pistool de grote moer lost te draaien. Alvorens dit te doen raden wij aan de hendel van het pistool uit veiligheid vast te zetten. Druk de nozzle/spuitmond uit de grote moer en spuit deze in met de Meiboom Citrus Cleaner of leg de nozzle/spuitmond in een ander oplosmiddel om te reinigen. Controleer voordat u de nozzle/spuitmond terugplaatst of deze volledig schoon is van binnen en er geen bevuiling voor de uitgang zit. Het beste kunt u de nozzle/spuitmond tegen het licht houden en van achter naar voren door de nozzle/spuitmond heen kijken.

 

Mijn spuitpistool lekt/loopt stroef.

Neem contact op met Meiboom op telefoon nr. +31(0)72 540 57 77 of stuur een e-mail naar info@meiboom.eu

 

Hoe sluit je een nieuw drukvat aan?

Draai de kraan van je huidige drukvat dicht en spuit de slang helemaal leeg.
Nu kan je de koppeling van de spuitslang aan de drukvat kraan losdraaien.
De koppeling kan je nu monteren op de aansluiting van het nieuwe drukvat.
Draai de koppeling op het drukvat vast met een bako sleutel!
Er mag geen speling in de koppelingen van je spuitslang zitten.
Zowel de koppeling aan het drukvat als de koppleing aan het spuit pistool.
Als alles goed gemonteerd is kan je de kraan van het nieuwe drukvat langzaam helemaal opendraaien.
Je spuilijm systeem is klaar om mee te werken.

 

Wat doe je met het oude drukvat?

Je oude drukvat kan je verwerken volgens de regles hieronder:

Verwijderingsmethoden:

Zorg ervoor dat de container leeg is en verwijder in overeenstemming met de regelgeving van de plaatselijke autoriteiten. Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale regelgeving.

Niet doorboren of verbranden, zelfs wanneer leeg. Vermijd dat gelekte stoffen of aflopend materiaal terecht komt in afvoeren, riolering of waterlopen. Voer afvalstoffen af naar een vergunninghoudende stortplaats in overeenstemming met de eisen van de plaatselijke afvalverwerkingsautoriteiten. Resten en lege containers dienen te worden behandeld als gevaarlijk afval volgens plaatselijke en nationale voorschriften.

Afval klasse:
Geheel of gedeelteijk volle bus: 16 05 04 Lege bus: 15 01 10 (Met gevaarlijke residu) Lege bus: 15 01 04 (zonder gevaarlijke residu)

 

 

Spuitbus

Hoeveel m2 kan ik met een spuitbus spuiten?

4-6 m2 spuit bereik enkelzijdig, 2-3 m2 met een tweezijdige verlijming.Afbeeldingen zijn ter illustratie en wijken af van het origineel.
MEIBOOM AEROSOL ADHESIVES B.V.
1